Shqip Kompjuter

Sponsored link: Download Shqip Kompjuter
shqip/anglisht - përgjigje jomuslimanëve në pyetjet më të shpeshta
Falënderimet më të mira dhe më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut fuqiplotë, i Cili na udhëzoi në islam; begati kjo e cila u mungon shumicës së njerëzve bashkëkohor. Paqja, përshëndetjet dhe urimet e bekuara qofshin mbi Muhamedin a.s. themeluesin e drejtësisë dhe harmonisë njerëzore. Ai i cili arabët nomadë i nxori nga errësira e armiqësive dhe vëllavrasjeve fisnore në dritën e udhëzimit, përparimit dhe udhëheqjes ideale. Më të vërtetë ky libër, ashtu siç nënkuptohet nga vet titulli, ngërthen në vete .

Language: albanian
PDF pages: 228, PDF size: 0.67 MB
Report
shqip fin
Language: albanian
PDF pages: 144, PDF size: 0.41 MB
Report
shqip eulex
Aktakuza emëron katërmbëdhjetë persona të cilët pretendohet të jenë paraburgosur në atë vend. Dy nga të paraburgosurit e emëruar pretendohet të jenë ekzekutuar me disa të shtëna me armë në vendin e njohur si ‘Livadhi i Canit’, pranë Kleçkës, më apo rreth datave 4/5 prill të vitit 1999. Njëri nga të paraburgosurit e emëruar pretendohet të jetë torturuar dhe më vonë ekzekutuar me kosë në prill të vitit 1999, jo përpara datës 11 prill 1999. Katër të paraburgosur të emëruar pretendohet se janë rrahur një ditë .

Language: albanian
PDF pages: 120, PDF size: 0.9 MB
Report
shqip - hulumtimi i kualitetit të shërbimeve të imunizimit përmes
Vaksinimi, sot konsiderohet si një ndër intervenimet shëndetësore me kost efektivitet të lartë. Për të zvogëluar shkallën e lartë të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, objektivi kryesor i Programit të Zgjeruar të Imunizimit është arritja e shkallës së lartë të përfshirjes me vaksinim të rregullt sidomos të fëmijëve të grupmoshës 0 deri në 12 muaj. Situata epidemiologjike në vend dhe rajon ka diktuar që kalendari i vaksinimit të kompletohet me futjen e vaksinave të reja (hepatit B në vitin 2003 dhe Hemofilus.

Language: albanian
PDF pages: 58, PDF size: 1.27 MB
Report
shqip kfos
Shkrimet e prezantuara në numrat e kaluar kanë shtjelluar tema të përqendruara në një grup politikash sektoriale dhe si të tilla kanë avancuar debatin mbi proceset integruese. Ky debat është pasuruar me analiza të reja mbi sektorin e adresuar, apo me prezantim të përvojave të shteteve tjera, tashmë anëtare të Bashkimit Evropian. Si e tillë, magazina ka shërbyer si mjet i vlefshëm në ndërtim të njohurive sektoriale, në masën më të gjerë, mbi sfidat dhe efektet e procesit evropianizues. Përderisa temat e .

Language: albanian
PDF pages: 40, PDF size: 2.93 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.