Microsoft Powerpoint 10 Manual

Sponsored link: Download Microsoft Powerpoint 10 Manual
microsoft powerpoint - projekti perfundimtar-powerpoint_30.10.2009
Zvarritja me se dy vjecare e shpalljes si monument kulture te vlerave te permendura me siper nga institucioni perkates mund te kete ardhur prej: - mungeses se vleresimit kopetent te vlerave arkeologjike-historike te gjetjeve in situ nga specialistet, - prej mungeses se idese per integrimin e tyre muzeal (selektimin), ose per ruajtjen e tyre te perhershme (konservimin) ose per menyren e venies ne dispozicion te vizitoret (turizmi). - ose prej problemit gjithnje te veshtire se si do te ruhen ato nga veprimi.

Language: albanian
PDF pages: 23, PDF size: 4 MB
Report
microsoft powerpoint - projekti perfundimtar-powerpoint_30.10.2009
Zvarritja me se dy vjecare e shpalljes si monument kulture te vlerave te permendura me siper nga institucioni perkates mund te kete ardhur prej: - mungeses se vleresimit kopetent te vlerave arkeologjike-historike te gjetjeve in situ nga specialistet, - prej mungeses se idese per integrimin e tyre muzeal (selektimin), ose per ruajtjen e tyre te perhershme (konservimin) ose per menyren e venies ne dispozicion te vizitoret (turizmi). - ose prej problemit gjithnje te veshtire se si do te ruhen ato nga veprimi.

Language: albanian
PDF pages: 23, PDF size: 4 MB
Report
microsoft powerpoint - pjeter-budi
Ne rastet e cekura me pare, ne ruajtjen e informatave ka pasur mangesi ne disa drejtime te paraqitjes dhe ruajtjes se informates. Ne vijim permendim disa nga to,p.sh ne paraqitjen dhe ruajtjen e informates ne leter si mangesi e tyre ne krahasim me kompjuterin eshte menyra e ruajtjes per nga sasia volumore, d.m.th shenimet e ruajtura ne letra zene nje sasi te madhe volumore ,perderisa ne kompjuter shume me pake, menyra e shenimit te tyre ne leter eshte e papermiresueshme , ndersa ne kompjuter ajo eshte e .

Language: albanian
PDF pages: 182, PDF size: 0.63 MB
Report
microsoft powerpoint - key characteristics of regulatory
Language: albanian
PDF pages: 52, PDF size: 0.44 MB
Report
microsoft powerpoint - bovilla-tirana-09
Studimi ndihmon për herë të parë në njohjen më të plotë dhe të thellë të pellgut, duke nxitur palët e interesuara në qytetin e Tiranës dhe brenda zonës së pellgut, institucionet përgjegjëse vendore dhe qendrore, qeveritare dhe jo qeveritare, për masa konkrete për mbarështimin ekologjik të ujëmbledhësit dhe pellgut të tij. Në një Botim të posaçëm po për këtë studim janë paraqitur 13 punime të përgatitura sipas të dhënave të mbledhura nga raportet e veçanta vlerësuese të grupeve të punës (kimi, biologji, .

Language: albanian
PDF pages: 50, PDF size: 2.27 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.