Microsoft Excel

Sponsored link: Download Microsoft Excel
bazat e windows-it 2000, microsoft word 2000 dhe microsoft excel 2000
1.6. Aksione me tastierë Tastiera kompjuterike është e ngjashme me tasteriën e makinës daktilografike dhe shfrytëzohet në mënyrë të njëjtë. Por, megjithatë, rasti me tastatierën është diçka më e komplikuar, sepse ekzistojnë shumë taste speciale, e ekziston edhe mundësia e ndryshimit të funksionit së disa tasteve; • F1, F2, F3 deri tek F12 janë shenja të tasteve funksionale, të cilat zakonisht gjenden në rradhën e epërme të tastierës. Këto taste mund të programohen, çdo aplikacion i shfrytëzon për nevoja .

Language: albanian
PDF pages: 37, PDF size: 0.52 MB
Report
(microsoft word - pse jemi k\353shtu si\347 jemi-shefqet jashari
Ne shqiptarët, e filluam mijëvjeçarin e tretë me të njejtat halle dhe probleme që patëm në mijëvjeçarin e mëparshëm. Të ndarë në shumë shtete, me shumë udhëheqje vasale. Prap kemi hyrë në një rrugë pa krye, në një rrugë që do të krijojë kushte dhe rrethana që shqiptarët për gjithmonë të mbesin material ndërtimi për popujt e plakur të Evropës dhe fuqi punëtore për çakajtë e Ballkanit. Na erdhi «vera kah dera» shumë herë gjatë historisë tonë të gjatë, por fatkeqësisht kurrë nuk ditëm t’i shfrytëzojmë .

Language: albanian
PDF pages: 307, PDF size: 1.56 MB
Report
microsoft powerpoint - pjeter-budi
Ne rastet e cekura me pare, ne ruajtjen e informatave ka pasur mangesi ne disa drejtime te paraqitjes dhe ruajtjes se informates. Ne vijim permendim disa nga to,p.sh ne paraqitjen dhe ruajtjen e informates ne leter si mangesi e tyre ne krahasim me kompjuterin eshte menyra e ruajtjes per nga sasia volumore, d.m.th shenimet e ruajtura ne letra zene nje sasi te madhe volumore ,perderisa ne kompjuter shume me pake, menyra e shenimit te tyre ne leter eshte e papermiresueshme , ndersa ne kompjuter ajo eshte e .

Language: albanian
PDF pages: 182, PDF size: 0.63 MB
Report
excel jusufqarkaxhija
Prej qelisë H13,pra prej kistit 12 ndryshon ngjyra e numrave nga kuq në të zezë që do të thotë se në këstin e 11 ne e kemi paguar kamatën e kredisë e tani kemi mundësi që ta paguajmë tërë pjesën e mbetur të borxhit ndaj bakës nëse do të kemi mundësi. Nëse dëshirojmë që nga shembulli i mësipërm të gjejmë se sa është kamata në këstin e 7-të, atëherë klikojmë në komandat:Tools-Lookup. si në fig.9 Tabela e selektuar Fig.10 Fig.9 7

Language: albanian
PDF pages: 152, PDF size: 0.53 MB
Report
(microsoft word - grasp - dizajnimi i objekteve me p\353rgjegj
Language: albanian
PDF pages: 143, PDF size: 2.55 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.