Medicinale

Sponsored link: Download Medicinale
bimët medicinale marrin Çmimin e artë
. Star for Qulity per kompanine shqiptare “Xherdo”. Industria e bimeve medicinale per here te pare merr trofeun e arte per cilesi. Nje grup i perfaqesuar nga biznesi i bimeve medicinale, SNV, KASH, Shoqata e bimeve mjeksore EPCA dhe ambasadori i. ndryshme te botes ishte dhe biznesi i industrise se bimeve medicinale XHERDO co, qe mori nje trofeun e cilesise.

Language: albanian
PDF pages: 16, PDF size: 4.15 MB
Report
manual standardeve për bimët medicinale shoqata epca
Pa erë, shije të ëmbël në të hidhur. Ngjyra Kokrra nga jashtë ngjyrë kafe origjinale të gështenjës, nga brenda e bardhë në krem. Nuk lejohen, kokrra të kalbura, të nxira, dëmtues dhe ekstremente kafshësh. Treguesit fiziko-kimik Treguesit Lagështira, jo më shumë se Kokrra me ngjyrë jo normale, jo më shumë se Lëndë organike të vetë bimës, jo më shumë se Kokrra tëe mykura, jo më shumë se Lëndë minerale, jo më shumë se Norma % 12 2 0.5 3 0.5

Language: albanian
PDF pages: 192, PDF size: 0.55 MB
Report
08.02.2013projektligji për produkte medicinale dhe pajisje
1.26. Sponsor: An individual, company, institution or organisation which takes responsibility for the initiation, management and/or financing of a clinical trial. 1.27. Ethics Committee: An independent body, consisting of healthcare professionals and non-medical members, whos responsibility it is to protect the rights, safety and wellbeing of human subjects involved in a trial and to provide public assurance of that protection, by, among other things, expressing an opinion on the trial protocol, the .

Language: albanian
PDF pages: 90, PDF size: 0.93 MB
Report
ligji nr.2003/26 për produktet medicinale dhe pajisjet medicinale
. 1.1 Me këtë Ligj përcaktohet përdorimi i produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale te njerëzit dhe në veterinari, kushtet për prodhimin dhe. për të siguruar cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale që plasohen në Kosovë në pajtim me legjislacionet përkatëse. aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me produktet medicinale dhe pajisjet medicinale që ndodhen në Kosovë pa marrë parasysh dispozitat në.

Language: albanian
PDF pages: 43, PDF size: 0.39 MB
Report
ligji nr.2003/26 për produktet medicinale dhe pajisjet medicinale
. 1.1 Me këtë Ligj përcaktohet përdorimi i produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale te njerëzit dhe në veterinari, kushtet për prodhimin dhe. për të siguruar cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale që plasohen në Kosovë në pajtim me legjislacionet përkatëse. aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me produktet medicinale dhe pajisjet medicinale që ndodhen në Kosovë pa marrë parasysh dispozitat në.

Language: albanian
PDF pages: 43, PDF size: 0.39 MB
Report
1   2   3   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.