Historik

Sponsored link: Download Historik
roli historik kongresi manastirit per njeimin
Kongresi u hap në Manastir më 14 nëntor 1908 dhe i vijoi punimet deri më 22 nëntor. Në Kongres morën pjesë 32 delegatë me të drejtë vote, që përfaqësonin 26 qytete e shoqëri të ndryshme shqiptare brenda dhe jashtë atdheut, si dhe 18 delegatë të tjerë si pjesëmarrës pa të drejtë vote. Kongresi i Manastirit u shndërrua kështu në një kuvend të vërtetë mbarëshqiptar, në të cilin morën pjesë gjithsej 50 delegatë nga të gjitha anët e Shqipërisë, nga qytetet e vilajeteve të Manastirit, të Kosovës, të Janinës e .

Language: albanian
PDF pages: 42, PDF size: 0.21 MB
Report
trendet historike të investimeve në sektorin ujërave në kosovë
Investimet në sektorin e ujit nga komunitetit ndërkombëtar të donatorëve dhe të Qeverisë së Kosovës që nga viti 1999 deri më sot janë vlerësuar të jenë të paktën 255.770.000 € në total. Nga kjo sasi rreth tri të katërtat janë donacione nga bashkësia ndërkombëtare dhe një e katërta është kryesisht nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK). Investimet nga donatorët datojnë që nga viti 1999 dhe janë ende duke vazhduar me trend të rënies së lehtë, ndërsa investimet nga BKK-ja kanë filluar më vonë dhe .

Language: albanian
PDF pages: 42, PDF size: 1.5 MB
Report
roli historik i kongresi t manastirit pr njsimin e alfabetit t
Kongresi u hap në Manastir më 14 nëntor 1908 dhe i vijoi punimet deri më 22 nëntor. Në Kongres morën pjesë 32 delegatë me të drejtë vote, që përfaqësonin 26 qytete e shoqëri të ndryshme shqiptare brenda dhe jashtë atdheut, si dhe 18 delegatë të tjerë si pjesëmarrës pa të drejtë vote. Kongresi i Manastirit u shndërrua kështu në një kuvend të vërtetë mbarëshqiptar, në të cilin morën pjesë gjithsej 50 delegatë nga të gjitha anët e Shqipërisë, nga qytetet e vilajeteve të Manastirit, të Kosovës, të Janinës e .

Language: albanian
PDF pages: 42, PDF size: 0.21 MB
Report
“kujtesë historike” kushtuar vatrës gazeta express
Ky është një varg i poetitJevtushenko. Mesa më kujtohet është varg i një poezie dashurie, ama besoj se mund ta rivendosim në fushën e të përgjithshmes. Nga latinishtja ‘pietas’, mëshira është një ndjenjë që e shtyn njeriun ta dojë dhe respektojë të afërmin. Si nocion religjioz, ka domethënien e devotshmërisë se njeriut ndaj Zotit. T’i kërkosh mëshirë tjetrit dhe të tregosh mëshirë për tjetrin, është një ndjenjë, e nga këtu një gjendje, njerëzore. Priremi që të dytën ta quajmë sublime. Kur heroi letrar e .

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 3.96 MB
Report
vizita historike zonjës klinton në kuvend dhe ligjet gazeta
. rrethet shkencore, publicistike dhe më gjerë për problemet e mëdha historike të kombit këto 100 vjet”. Në këtë kontekst, kryeministri theksoi se këto debate i kanë shërbyer lartësimit të zhvillimeve historike përgjatë 100 viteve, duke lënë jashtë, glorifikimin folklorik dhe nihilizimin. rrethet shkencore publicistike dhe më gjerë për problemet e mëdha historike të kombit këto 100 vjet. Në tërësi këto debate i. shërbyer shumë nxjerrjes në piedestal të të vërtetave ose zhvillimeve historike në vërtetësinë e tyre këto 100 vite, jashtë glorifikimit absolut.

Language: albanian
PDF pages: 24, PDF size: 6.65 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.