Gjuha Shqipe

Sponsored link: Download Gjuha Shqipe
gjuha shqipe
Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë: Filmi “Harry Poter And The Order Of The Phoenix” ka grumbulluar jo më pak se 140 milionë dollarë në kinematë amerikane, për pesë ditë të shfaqjes së tij, përfshirë këtu edhe 77 milionë të fituar gjatë fundjavës. Vazhdimi i pestë i serisë për magjistarin e ri, e ka thyer rekordin e premierave në mesin e javës së kaluar, duke sjellë përfitime më të mëdha nga “ish-kampioni” i përfitimeve, vazhdimi i dytë i filmit “Shrek” i cili, për pesë.

Language: albanian
PDF pages: 147, PDF size: 1.73 MB
Report
gjuha shqipe
Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë: Filmi “Harry Poter And The Order Of The Phoenix” ka grumbulluar jo më pak se 140 milionë dollarë në kinematë amerikane, për pesë ditë të shfaqjes së tij, përfshirë këtu edhe 77 milionë të fituar gjatë fundjavës. Vazhdimi i pestë i serisë për magjistarin e ri, e ka thyer rekordin e premierave në mesin e javës së kaluar, duke sjellë përfitime më të mëdha nga “ish-kampioni” i përfitimeve, vazhdimi i dytë i filmit “Shrek” i cili, për pesë.

Language: albanian
PDF pages: 147, PDF size: 1.73 MB
Report
gjuha shqipe
Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho shkronjën para përgjigjes së saktë: Filmi “Harry Poter And The Order Of The Phoenix” ka grumbulluar jo më pak se 140 milionë dollarë në kinematë amerikane, për pesë ditë të shfaqjes së tij, përfshirë këtu edhe 77 milionë të fituar gjatë fundjavës. Vazhdimi i pestë i serisë për magjistarin e ri, e ka thyer rekordin e premierave në mesin e javës së kaluar, duke sjellë përfitime më të mëdha nga “ish-kampioni” i përfitimeve, vazhdimi i dytë i filmit “Shrek” i cili, për pesë.

Language: albanian
PDF pages: 147, PDF size: 1.73 MB
Report
gjuha shqipe
.Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, ku futen gjuhët . me asnjerën prej gjuhëve të sotme indoevropiane. Karakteri indoevropian i shqipes, përkatësia e saj në familjen gjehësore indoevropiane, u arrit të. Franz Bopp, që vërtetoi me metoda shkencore përkatësinë e gjuhës shqipe në familjen gjuhësore indoevropiane. F Bopp i kushtoi këtij problemi. e folur dhe e shkruar. Ajo përdor tingujt (gjuha e folur) dhe shkronjat (gjuha e shkruar), fjalët dhe rregullat gramatikore me anë.

Language: albanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.28 MB
Report
gjuha shqipe
.Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, ku futen gjuhët . me asnjerën prej gjuhëve të sotme indoevropiane. Karakteri indoevropian i shqipes, përkatësia e saj në familjen gjehësore indoevropiane, u arrit të. Franz Bopp, që vërtetoi me metoda shkencore përkatësinë e gjuhës shqipe në familjen gjuhësore indoevropiane. F Bopp i kushtoi këtij problemi. e folur dhe e shkruar. Ajo përdor tingujt (gjuha e folur) dhe shkronjat (gjuha e shkruar), fjalët dhe rregullat gramatikore me anë.

Language: albanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.28 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.