Ecdl Module 4

Sponsored link: Download Ecdl Module 4
transparencat-m2 - m1-a1-4 vorstellung des programms modul 1
•Menaxhimi i projektit vetëm tek detyrat dhe formulimet e problemeve, të cilat kanë domethënie për pjesëmarrësit dhe për të cilat ata munden dhe dëshirojnë të kontribojnë diçka substancialisht është e dobishme. Detyrat e udhëheqjes dhe formulimet e problemeve, të cilat nuk i interesojnë pjesëtarëve të shkollës, zgjidhen më së miri nga ana e drejtorisë së shkollës. •Për shkaqe të qartësisë rekomandohet, që detyra t’i jipet grupit projektues në formë të shkruar. • Organizimi i qartë i projektit, plani i .

Language: albanian
PDF pages: 38, PDF size: 0.75 MB
Report
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.