E Drejt Civile

Sponsored link: Download E Drejt Civile
ilir_kanaj_e drejte civile
. mbeshtetet ne Kushtetuten e RSH te vitit 1998, ne Kodin Civil te vitit 1995( me amendimet perkatese) si dhe ne mjaft.

Language: albanian
PDF pages: 10, PDF size: 0.03 MB
Report
drejtë biznesi drejtë civile drejtë penale drejtë publike
Po u drejtohem si studentëve që sot frekuentojnë Universitetin Marin Barleti, ashtu dhe atyre që do të jenë studentë të ardhshëm të tij, Universiteti Marin Barleti, ku unë kam kënaqësinë të jem dekan i Fakultetit të Drejtësisë, është pa dyshim një nga universitetet jopublike më të vlerësuara në vendin tonë. Ky vlerësim është konfirmuar edhe nga procesi i renditjes së universiteteve dhe shkollave të larta të Shqipërisë, të organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, dhe të realizuar nga kompania .

Language: albanian
PDF pages: 24, PDF size: 3.84 MB
Report
problemet dhe arritjet në fushën e së drejtës civile në kosovë
. e të drejtave pronësore. Numri i madh i kontesteve juridiko-civile nëpër gjykatat kosovare është një dëshmi e problemeve serioze në. cilat janë faktorë kryesorë të problemeve në fushën e së drejtës civile në Kosovë. Problemet pronësore në periudhën e pasluftës janë shumë.

Language: albanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.07 MB
Report
drejtës ndërkombëtare gjykatat kombëtare
. cilat gjykatat apo gjyqet kombëtare kanë përdorur elementë të të drejtës ndërkombëtare, për të zgjidhur kërkesat që u janë bërë atyre. I ndërtuar në parim sipas çështjes përkatëse të të drejtës së punës, ky koleksion përfshin njëkohësisht vendimet më të përgjithëshme. të nxisë reflektimin e gjykatësve, avokatëve dhe profesorëve të të drejtës mbi shumëllojshmërinë e hipotezave dhe teknikave që lejojnë përdorimin e. dhe vendimet e hapura ndaj parimeve dhe frymës së të drejtës ndërkombëtare të punës dhe të të drejtave themelore të njeriut.

Language: albanian
PDF pages: 148, PDF size: 0.78 MB
Report
drejtës ndërkombëtare gjykatat kombëtare
. cilat gjykatat apo gjyqet kombëtare kanë përdorur elementë të të drejtës ndërkombëtare, për të zgjidhur kërkesat që u janë bërë atyre. I ndërtuar në parim sipas çështjes përkatëse të të drejtës së punës, ky koleksion përfshin njëkohësisht vendimet më të përgjithëshme. të nxisë reflektimin e gjykatësve, avokatëve dhe profesorëve të të drejtës mbi shumëllojshmërinë e hipotezave dhe teknikave që lejojnë përdorimin e. dhe vendimet e hapura ndaj parimeve dhe frymës së të drejtës ndërkombëtare të punës dhe të të drejtave themelore të njeriut.

Language: albanian
PDF pages: 148, PDF size: 0.78 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.