“bujqësia

Sponsored link: Download “bujqësia
bujqësia dhe ushqimi - strategjia sektoriale e bujqësisë dhe
Language: albanian
PDF pages: 79, PDF size: 0.49 MB
Report
bujqësia organike – rrugë efiçente për shqipërinë drejt
., formulimit të politikave, zhvillimit të nismave. Konferenca mbështet faktin që bujqësia organike bashkekziston me fusha të tjera dhe inkurajon mendimet e. zhvillimin e vendit. Bujqësia ka një kontribut të rëndësishëm në ndryshimet globale dhe ndikohet seriozisht nga to. Bujqësia organike është një sistem. krahasim më shumë sisteme të tjera kultivimi. Në këtë mënyrë, bujqësia organike mund të jetë një aktor i rëndësishëm në përpjekjet.

Language: albanian
PDF pages: 38, PDF size: 1.71 MB
Report
bujqesia shqiptare 1_2 ministria bujqesise, ushqimit dhe
5 milion dollare ne ndihme te mbjelljes se vreshtave,pemtoreve dhe ullishteve, duke perfituar direkt mbi 7000 ferma bujqësore ne shkalle vendi.Për këtë vit, fondi nga buxheti i shtetit per bujqësine është trefishuar dhe na jep shprese se vitet ne vazhdim do te sigurohen fonde edhe me te medha.Dhe,siç jeni në dijeni për projektin kombëtar të mbjelljes se 20 milion rrënjë ullinjeve,mbetet obligim i strukturave të bujqësisë e pushtetit vendor të përcaktojnë, tokat e përshtatshme, kultivarët dhe teknollogjine .

Language: albanian
PDF pages: 36, PDF size: 5.62 MB
Report
bujqesia shqiptare ministria bujqesise, ushqimit dhe
. huaja", ka thënë ministri Ruli, -"Vitet e fundit bujqësia shqiptare ka shënuar një progres te dukshëm në shtimin e.

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 2.33 MB
Report
bujqesia shqiptare 11_12 ministria bujqesise, ushqimit dhe
Ministri Ruli, i pranishëm në takimin e organizuar në Tiranë, nga Instituti Italian për Tregtinë e Jashtme (ICE), ku u ndanë çertifikatat e cilësisë për 19 firma të perzgjedhuara shqiptare në sektorin e peshkimit dhe atë agroushqimor, vlerësoi se të gjitha përpjekjet e dikasterit që ai drejton, janë përqendruar në eficensën, inovacionin, rritjen e konkurueshmërisë dhe standarteve për prodhimet bujqësore dhe ushqimore. Përpjekjet, tona nënvizoi Ruli, janë përqendruar në rritjen e efektivitetit të zbatimit .

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 2.84 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.